Molex 74547-0302 SFF-8088 to SFF-8088 Mini SAS 26-Mini SAS 26 External MiniSAS Cable. 2-Meter.

(0)
Write review
 In stock
$42.00
  • Model
  • 74547-0302

Description:

Molex 74547-0302 SFF-8088 to SFF-8088 Mini SAS 26-Mini SAS 26 External MiniSAS Cable. 2-Meter.
  In stock
$89.00
The I3629X2-1M-2 is a 1 meter, Internal MiniSAS 36 Pin (SFF-8087)...